รับสมัครเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป

(วันที่สมัคร 4 เมษายน - 11 เมษายน 2561)

รับสมัครแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(วันที่สมัคร 8 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2561)

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(วันที่สมัคร 18 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2561)รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านภาษาอังกฤษ) ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
ตำแหน่งสถาปนิก ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร
ตำแหน่งนายท้ายเรือกลลำน้ำ


(วันที่สมัคร 1 พฤศจิกายน - 7 พฤศจิกายน 2560)รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน


(วันที่สมัคร 9 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2560)รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการและตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน


(วันที่สมัคร 25 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2560)รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


(วันที่สมัคร 3 - 11 พฤษภาคม 2560)รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างโยธา และ นายช่างเทคนิค

(วันที่สมัคร 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560)รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ

(วันที่สมัคร 27 มีนาคม - 22 เมษายน 2560)รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

(วันที่สมัคร 20 - 26 สิงหาคม 2559)รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ


(วันที่สมัคร 6 - 29 กรกฎาคม 2559)รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ


(วันที่สมัคร 3 - 28 ธันวาคม 2558)รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


(วันที่สมัคร 21 กันยายน - 25 กันยายน 2558)รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ


(วันที่สมัคร 13 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2558)
 
 
powered by